Implementeringen af 8ideas er en proces, som skal planlægges grundigt og gennemføres i respekt for virksomhedens kultur og erfaring omkring videndeling og samarbejde og ikke mindst den daglige drift.

Vi tager lead på processen og udarbejder fra start en implementeringsplan sammen med virksomheden ledelse og det team, som får ansvaret for at implementere og drive 8ideas i virksomheden.

Vi starter med en workshop hvor vi sikrer, at implementeringen af 8ideas ligger i tråd med virksomhedens strategi og målsætninger og ikke mindst, at udrulningen sker trinvist og på en måde, så medarbejderne kommer aktivt i gang med at dele viden og udvikle ideer til det, virksomheden skal leve af i fremtiden eller kommer med løsningsforslag til aktuelle udfordringer, som virksomheden står over for.

I takt med udrulningen overdrager vi ansvaret for driften til virksomhedens innovationsteam, som vil være trænet ikke blot i anvendelsen af 8ideas, men også i hvad der skal til, for at få en samarbejds- og videndelingsplatform som 8ideas til at virke optimalt – så vel online, som off-line.

8ideas Implementeringsmodel