Jeres behov:

  • I har en udfordring, der skal løses og ønsker at inddrage jeres medarbejdere og/eller eksterne interessenter
  • I ønsker at inddrage medarbejdere og eventuelt eksterne forbindelser (kunder, eksperter, borgere osv.)
  • I skal bruge en proces, som gør det nemt at udvikle, modne, dele og udvælge gode ideer
  • Du har brug for støtte i processen for planlægning, motivation af deltagere, rapportering mv.

 8ideas workshop eller Innovation Lab

  • En fysisk workshop med fra 10 til 200 deltagere varede fra ½ til 2 dage
  • Deltagerne arbejder i teams og bruge 8ideas som samarbejdsplatform for generering og udvikling af idéer, kommentarer, diskussioner mv
  • Planlægning, facilitering, support mv på workshoppen efter behov
  • Fuld dokumentation i såvel elektronisk, som trykt format efter workshoppen
  • Mulighed for at anvende 8ideas efter workshoppen, hvor deltagerne kan fortsætte med at udvikle og uddybe ideer, kommentere, stemme, dele viden etc.
  • Hvis det er hensigtsmæssigt, kan deltagerne inden workshoppen inviteres til at bringe ideer og temaer i spil på workshoppen vha 8ideas