8ideas er et web-baseret idéudviklingsværktøj, der motiverer og accelererer idéudvikling i organisationer ved at
involvere medarbejdere, partnere, kunder, borgere, netværk, eksperter m.m.

8ideas bruges, når der er behov for at udvikle løsninger på større udfordringer, og når det giver mening, at have en bredere
inddragelse af organisationen for at bringe viden og erfaring i spil og opnå den vigtige diversitet.

Deltagerne involveres i en enkel, systematisk trin-for-trin proces for at løse en konkret udfordring i løbet af en
begrænset periode.

8ideas er særligt effektivt, når løsningerne på de stillede udfordringer skal findes på tværs af geografi,
afdelinger og kompetencer.

Udfordringsbaseret idéudvikling skaber løsningsforslag af høj kvalitet og bredt forankret engagement i processen.

8ideas kan kombineres med workshops, brainstorms, analyser, prototyping, projektledelses værktøjer mv

8ideas kan anvendes som online metode til at løse en enkelt udfordring over en begrænset periode – eller som et ideation værktøj hvor deltagerne er fysisk til stede på en workshop, konference eller tilsvarende. Du kan endda kombinere de to – startende med en 8ideas workshop og videreudvikle løsninger i skyen over en nærmere fastlagt tidsperiode.